Mitsubishi Airtrek 2002 – 2008
Mitsubishi Airtrek I Кроссовер