Hyundai Sonata 2009 – 2014
Hyundai Sonata VI Седан