Hyundai Sonata 2001 – 2011
Hyundai Sonata IV Седан