Hyundai NF Sonata 2004 – 2010
Hyundai NF Sonata I Седан